Vår idé är att samla gotländska artister och gemensamt arbeta för att dessa ska ges möjligheter att spela live på Gotland, men även på fastlandet. Vi hoppas på ett utbyte av artister från fastlandet som vill komma till oss på Gotland och spela och vice versa. Genom samarbeten med olika aktörer hoppas vi att detta kommer bli lyckat.